Carnet de Conduir

Carnet de Conduir

Home Oferta assistencial Carnet de Conduir

Revisions que realitzem

  • Professionals (BTP, C1, C, D1, D, E)

  • No professionals (AM, A1, A2, A, B)

Documentació que has d'aportar:

  • DNI o passaport
  • Carnet de conduir

No es necessari que portis fotos ja que es fan al centre a través de webcam.

Procés

La revisión per obtenir el carnet de conduir no dura més de 20 minuts en el cas que es condueixi un vehicle de segona categoria, una mica més si es condueix un primera. L'exploració que es porta a terme és molt similar en tots els certificats solament que les condicions de cadascun d'ells és diferent.

El primer que fa el doctor una vegada es veu cara a cara amb el pacient és repassar el seu historial clínic amb l'objectiu de descobrir si té alguna malaltia de les que trànsit considera excloents o que requereixin d'algun tipus de limitació temporal. Es pregunta si es pateix diabetis, epilèpsia, insuficiència renal, etc. Un altra pregunta obligada és sobre la medicació, ja que certs tractaments farmacològics poden limitar la temporalitat. I finalment s'interroga sobre les possibles intervencions quirúrgiques. D'aquesta manera es pot fer un mini historial del pacient, a la vegada que es comprova la rapidesa en les respostes i la capacitat auditiva.

A continuació es realitza l'exploració oftalmològica per valorar l'agudesa visual, identificació de colors...

La segona part de l'exploració va dirigida a comprovae l'aparell càrdio-respiratori. És una exploració física per determinar que la pressió arterial sigui l'adequada, per descartar la presència d'arítmies, per comprovar la bona o dolenta mobilitat de la personal per portar el volant, moure els pedals...

La última fase de la revisió queda en mans del psicòleg i l'ordinador. És l'etapa més temuda per la gent d'edat més avançada donat que tenen por de no passar la prova per manca de pràctica informàtica. Res més lluny de la realitat. El programa és molt senzill i fins i tot gent de 90 anys passa la prova. Amb aquest psicotècnic es comprova la percepció del moviment i la coordinació viso-motriu.

En el cas de que es faci la revisió per un primera, o per la llicència d'armes, grues, animals perillosos... a aquesta revisió se li afegeixen diferents tests de personalitat, d'intel·ligència...

La tramitació

Des de fa algun temps Creu Blanca ofereix als seus clients la possibilitat de desplaçar tota la documentació per la renovació del carnet sense cap cost addicional. Trànsit t'enviarà el teu domicili el nou carnet.

Centres: