Tac Dental, Feix Cònic

Tac Dental, Feix Cònic

Home Oferta assistencial Tac Dental, Feix Cònic

Descripció de la prova

Els dentistes prescriuen el TAC maxil•lar amb la fi de planificar amb la màxima exactitud la col•locació dels implants. Amb aquesta exploració que només dura 3 minuts aconsegueixen:

  • Localitzar i determinar la distància a las estructures anatòmiques vitals
  • Medir l’amplada de l’os alveolar i visualitzar el contorn de l’os.
  • Determinar si és necessari un injert de l’os o un aixecament del senus
  • Seleccionar el tamany i el model del implant més adequat
  • Optimitzar la localització del implant i la seva angulació
  • Reduir el temps quirúrgic

Emissió de resultats

  • Opció 1. S’entrega al pacient un CD amb un visor perquè el dentista pugui interpretar i manipular les imatges amb la fi de que estudiï la col•locació dels implants. El CD s’acompanya amb vàries plaques.
  • Opció 2. Si el dentista sol•licita informe amb tots els detalls de l’exploració, aquest s’entregarà en 48 hores junt amb el CD i les plaques.

Centres:

Tac Dental 0 Tac Dental 1