Maquinària pesada (Grues fixa i mòbil)

Maquinària pesada (Grues fixa i mòbil)

Home Oferta assistencial Maquinària pesada (Grues fixa i mòbil)

Per la realització del certificat es requereix:

  • 2 fotografies
  • Carnet d'identitat original (DNI)

Temps estimat: 45 minuts

Centres: